Công nghệ thông tin

Ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hà Giang

22/01/2022 09:26 778 lượt xem

Để phát huy tiềm năng, thế mạnh của TP Hà Giang, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, thiết thực triển khai các nội dung, nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số của Thành phố, chiều 21/01/2022, UBND TP Hà Giang cùng Sở Thông tin và Truyền đã chính thức ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố.

Ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hà Giang
Toàn cảnh chương trình ký kết Quy chế phối hợp Chuyển đổi số trên địa bàn TP Hà Giang

Quy chế này quy định rõ trách nhiệm, nội dung và cách thức phối hợp giữa UBND Thành phố Hà Giang với Sở Thông tin và Truyền thông để thống nhất,
phát huy sức mạnh tổng hợp giữa ngành và cấp, kết hợp thực hiện chuyên môn với nhiệm vụ chính trị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Trong đó, UBND TP Hà Giang có trách nhiệm: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, các chương trình, dự án, đề án thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Giang; Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt, chủ động bố trí nguồn lực, kinh phí, thiết bị cho nhiệm vụ Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố và Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả hạ tầng Công nghệ thông tin trên địa bàn.

Sở Thông tin và Truyền thông, chịu trách nhiệm: Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án, chương tình sau khi được phê duyệt nhiệm vụ Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Giang. Phối hợp khai thác sử dụng có hiệu quả hạ tầng Công nghệ thông tin trên đia bàn; Chủ động và ưu tiên đề xuất các giải pháp, lựa chọn nhiệm vụ thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hà Giang. Đồng thời, phối hợp, hướng dẫn xây dựng các kế hoạch, dự án, đề án thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố.
Một số hình ảnh tại chương trình ký kết Quy chế phối hợp Chuyển đổi số:

Là địa phương tiên phong thí điểm ký kết quy chế phối hợp thực hiện Chuyển đổi số, phát biểu tại chương trình ký kết, ông Nguyễn Danh Hùng - Chủ tịch UBND TP Hà Giang thể hiện quyết tâm thực hiện chuyển đổi số tổng thể, toàn diện trên cả 3 trụ cột Chính phủ số - Kinh tế số - Xã hội số, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 29/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Đồng chí Đỗ Thái Hòa - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chia sẻ một số quan điểm, nhận thức về Chuyển đổi số 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện ký số Quy chế phối hợp.

 

Nguyễn Hậu

Tin khác