Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Hỏi đáp

Tôi muốn hỏi về việc quy hoạch thuê bao điện thoại di động về 10 số.

15/01/2015 07:20

Sở thông tin và truyền thông có thể giải thích rõ ràng với tôi được không?

 Sở thông tin và truyền thông có thể giải thích rõ ràng với tôi được không?