Danh bạ - STTTT

Danh bạ thư điện tử công vụ

No Record Found
Họ tên Phòng ban Chức danh Email Số di động Số cố định
Đỗ Thái Hòa Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở dthoa.stttt@hagiang.gov.vn 0983.094.034
Tạ Văn Khương Phòng Công nghệ thông tin tvkhuong.stttt@hagiang.gov.vn 0987443995
Nguyễn Văn Tuấn Văn phòng nvtuan.stttt@hagiang.gov.vn 0359898666
Sở Thông tin và Truyền thông Văn phòng stttt@hagiang.gov.vn 0219.3860.988 Fax 0219.3860.986
Phòng Thanh tra Phòng Thanh Tra phongtt.stttt@hagiang.gov.vn 0219 3860987
Phòng kế hoạch tài chính Phòng Kế hoạch- Tài chính phongkhtc.stttt@hagiang.gov.vn 0219 3864595
Phòng Bưu Chính Viễn Thông Phòng Bưu Chính Viễn Thông phongbc.stttt@hagiang.gov.vn 0219 3606789
Phòng Thông tin và Báo chí xuất bản Phòng Thông tin, Báo chí - Xuất bản phongbcxb.stttt@hagiang.gov.vn 0219 3868827
Trung tâm CNTT - Sở TT&TT Trung tâm CNTT ttcntt.stttt@hagiang.gov.vn
Trần Kim Ngọc Lãnh đạo Sở Phó Giám Đốc sở tkngoc.stttt@hagiang.gov.vn 0819.979.889
Lã Đình Điền Lãnh đạo Sở Phó Giám Đốc sở lddien.stttt@hagiang.gov.vn 0978.626.793
Ngô Thị Thu Mai Văn phòng Văn Thư ntmai.stttt@hagiang.gov.vn 0964390111
Vũ Kiều Trang Văn phòng Chuyên viên vktrang.stttt@hagiang.gov.vn 0917.875.219
Trần Thị Thanh Văn phòng Chuyên viên ttthanh.stttt@hagiang.gov.vn 0915.029.843
Phạm Thị Hương Phòng Thanh Tra Chuyên viên pthuong.stttt@hagiang.gov.vn 0916.718.883
Nguyễn Thị Nhài Phòng Kế hoạch- Tài chính Chuyên viên ntnhai.stttt@hagiang.gov.vn 0969.333.693
Phạm Hồng Thương Phòng Kế hoạch- Tài chính Chuyên viên phthuong.stttt@hagiang.gov.vn 0916.103.890
Hà Thị Trang Thùy Phòng Kế hoạch- Tài chính Chuyên viên httthuy.stttt@hagiang.gov.vn 02193864596
Nguyễn Cảnh Dương Phòng Viễn Thông Chuyên viên ncduong.stttt@hagiang.gov.vn 0914.420.566
Vương Thị Hoa Phòng Thông tin, Báo chí - Xuất bản Trưởng phòng vthoa.stttt@hagiang.gov.vn 0912.382.838