Danh bạ - STTTT

Danh bạ thư điện tử công vụ

No Record Found
Họ tên Phòng ban Chức danh Email Số di động Số cố định
Đỗ Thái Hòa Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở dthoa.stttt@hagiang.gov.vn 0983.094.034
Khổng Minh Tự Trung tâm CNTT Viên chức kmtu.stttt@hagiang.gov.vn 0987.552.416
Phan Thị Yến Phòng Công nghệ hạ tầng Chuyên viên ptyen.stttt@hagiang.gov.vn 0912.789.517
Sở Thông tin và Truyền thông Văn phòng stttt@hagiang.gov.vn 0219.3860.988 Fax 0219.3860.986
Phòng Thanh tra Phòng Thanh Tra phongtt.stttt@hagiang.gov.vn
Trung tâm CNTT - Sở TT&TT Trung tâm CNTT ttcntt.stttt@hagiang.gov.vn
Trần Kim Ngọc Lãnh đạo Sở Phó Giám Đốc sở tkngoc.stttt@hagiang.gov.vn 0819.979.889
Lã Đình Điền Lãnh đạo Sở Phó Giám Đốc sở lddien.stttt@hagiang.gov.vn 0978.626.793
Ngô Thị Thu Mai Văn phòng Văn Thư ntmai.stttt@hagiang.gov.vn 0964390111
Vũ Kiều Trang Văn phòng Chuyên viên vktrang.stttt@hagiang.gov.vn 0917.875.219
Trần Thị Thanh Văn phòng Chuyên viên ttthanh.stttt@hagiang.gov.vn 0915.029.843
Phạm Thị Hương Phòng Thanh Tra Thanh tra viên pthuong.stttt@hagiang.gov.vn 0916.718.883
Phạm Hồng Thương Văn phòng Chuyên viên phthuong.stttt@hagiang.gov.vn 0916.103.890
Hà Thị Trang Thùy Văn phòng Phó Chánh văn phòng httthuy.stttt@hagiang.gov.vn 0336805599
Vương Thị Hoa Phòng Truyền thông Trưởng phòng vthoa.stttt@hagiang.gov.vn 0912.382.838
Bàn Vũ Chung Văn phòng Phó Chánh văn phòng bvchung.stttt@hagiang.gov.vn 0982.779.696
Ngô Tiến Thành Phòng Truyền thông Chuyên viên ntthanh.stttt@hagiang.gov.vn 0977.625.108
Nguyễn Huyền Trang Phòng Công nghệ hạ tầng Chuyên viên nhtrang.stttt@hagiang.gov.vn 0949.532.666
Hoàng Văn Kiến Trung tâm CNTT Viên chức hvkien.stttt@hagiang.gov.vn 0966.313.186
Hà Thị Cao Trung tâm CNTT Viên chức htcao.stttt@hagiang.gov.vn 0987.686.918