Tài liệu - STTTT

Tài liệu
 • Hướng dẫn đổi mật khẩu thư công vụ
  Hướng dẫn đổi mật khẩu thư công vụ
 • Khảo sát hiện trạng quản lý, sử dụng danh mục dùng chung trong cơ quan nhà nước
  Khảo sát hiện trạng quản lý, sử dụng danh mục dùng chung trong cơ quan nhà nước
 • Tài liệu tập huấn CNTT - Làm việc hiệu quả trên môi trường mạng
  Tài liệu tập huấn CNTT - Làm việc hiệu quả trên môi trường mạng
 • Công cụ tạo mã Qrcode sản phẩm thanh toán trên App VNPT Pay - ViettelPay
  Công cụ tạo mã Qrcode sản phẩm thanh toán trên App VNPT Pay - ViettelPay
 • Tài liệu Hội nghị Giao ban công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
  Tài liệu Hội nghị Giao ban công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
 • Phiếu cung cấp số liệu ICT Index 2020
  Phiếu cung cấp số liệu ICT Index 2020
 • Tài liệu Hội nghị Giao ban công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
  Tài liệu Hội nghị Giao ban công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
 • Công cụ tạo mã Qrcode sản phẩm thanh toán trên App VNPT Pay - ViettelPay
  Công cụ tạo mã Qrcode sản phẩm thanh toán trên App VNPT Pay - ViettelPay
 • Tài liệu tuyên truyền Covid-19 File MP3
  Tài liệu tuyên truyền Covid-19 File MP3
 • Báo cáo số liệu Chính phủ điện tử Quý 1 năm 2020
  Báo cáo số liệu Chính phủ điện tử Quý 1 năm 2020
 • Đề cương tuyên truyền
  Đề cương tuyên truyền
 • Tài liệu tập huấn cho cán bộ làm Thông tin và truyền thông cơ sở
  Tài liệu tập huấn cho cán bộ làm Thông tin và truyền thông cơ sở
 • Báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2019
  Báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2019
 • TÀI LIỆU TẬP HUẤN CNTT NĂM 2109
  TÀI LIỆU TẬP HUẤN CNTT NĂM 2109
 • Link download các phần mềm hỗ trợ thu phát Radio và xử lý âm thanh
  Link download các phần mềm hỗ trợ thu phát Radio và xử lý âm thanh
 • Tài liệu tập huấn Truyền thanh cơ sở
  Tài liệu tập huấn Truyền thanh cơ sở
 • Phiếu Khảo sát, thu thập số liệu của các doanh nghiệp CNTT năm 2019
  Phiếu Khảo sát, thu thập số liệu của các doanh nghiệp CNTT năm 2019
 • Hướng dẫn mẫu hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin
  Hướng dẫn mẫu hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin
 • Tài liệu hướng dẫn xác định cấp độ ATTT
  Tài liệu hướng dẫn xác định cấp độ ATTT
 • Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 75 results.