Văn bản mới

STTTT Site
 • Các kênh tương tác chính thức của Công an tỉnh Hà Giang trên nền tảng mạng xã hội
  Các kênh tương tác chính thức của Công an tỉnh Hà Giang trên nền tảng mạng xã hội
 • Công bố danh mục gần 300 ao, hồ, đầm không được phép san lấp
  Công bố danh mục gần 300 ao, hồ, đầm không được phép san lấp
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng các tính năng mới trên hệ thống Một cửa điện tử
  Tài liệu hướng dẫn sử dụng các tính năng mới trên hệ thống Một cửa điện tử
 • Các biện pháp phòng dịch đối với người làm việc trong các cơ quan, đơn vị
  Các biện pháp phòng dịch đối với người làm việc trong các cơ quan, đơn vị
 • Các biện pháp phòng dịch đối với cơ quan, đơn vị
  Các biện pháp phòng dịch đối với cơ quan, đơn vị
 • Tọa đàm kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông
  Tọa đàm kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông
 • Hà Giang thành lập Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
  Hà Giang thành lập Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
 • Ghi nhận về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đợt 4) tại thành phố Hà Giang
  Ghi nhận về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đợt 4) tại thành phố Hà Giang
 • Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin Covid-19
  Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin Covid-19
 • Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin Covid-19
  Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin Covid-19