Giới thiệu chung
 • PHÓNG VIÊN BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG THEO DÕI TỈNH HÀ GIANG
  PHÓNG VIÊN BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG THEO DÕI TỈNH HÀ GIANG
 • Phòng Truyền thông
  Phòng Truyền thông
 • Phòng Công nghệ Hạ tầng
  Phòng Công nghệ Hạ tầng
 • Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
  Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Thanh tra Sở
  Thanh tra Sở
 • Văn phòng
  Văn phòng
 • Phó Giám đốc Lã Đình Điền
  Phó Giám đốc Lã Đình Điền
 • Phó Giám đốc Trần Kim Ngọc
  Phó Giám đốc Trần Kim Ngọc
 • Cơ cấu tổ chức
  Cơ cấu tổ chức
 • Giám đốc Đỗ Thái Hòa
  Giám đốc Đỗ Thái Hòa
— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 11 results.