Văn bản mới

Thông tin tuyên truyền
 • Công bố danh mục gần 300 ao, hồ, đầm không được phép san lấp
  Công bố danh mục gần 300 ao, hồ, đầm không được phép san lấp
 • Các biện pháp phòng dịch đối với người làm việc trong các cơ quan, đơn vị
  Các biện pháp phòng dịch đối với người làm việc trong các cơ quan, đơn vị
 • Các biện pháp phòng dịch đối với cơ quan, đơn vị
  Các biện pháp phòng dịch đối với cơ quan, đơn vị
 • Hà Giang thành lập Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
  Hà Giang thành lập Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
 • Ghi nhận về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đợt 4) tại thành phố Hà Giang
  Ghi nhận về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đợt 4) tại thành phố Hà Giang
 • Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin Covid-19
  Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin Covid-19
 • Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin Covid-19
  Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin Covid-19
 • Kỹ năng giao dịch tài chính an toàn
  Kỹ năng giao dịch tài chính an toàn
 • Đặc sắc: Giải đua ô tô, mô tô mạo hiểm cùng Hội thi dù lượn tại Hoàng Su Phì tháng 9.2021
  Đặc sắc: Giải đua ô tô, mô tô mạo hiểm cùng Hội thi dù lượn tại Hoàng Su Phì tháng 9.2021
 • Giải Marathon quốc tế “Chạy trên cung đường hạnh phúc” năm 2021
  Giải Marathon quốc tế “Chạy trên cung đường hạnh phúc” năm 2021