Chuyên mục hỏi - đáp
 • Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã và hệ thống loa truyền thanh
  Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã và hệ thống loa truyền thanh
 • Bàn giao thiết bị truyền thanh cơ sở
  Bàn giao thiết bị truyền thanh cơ sở
 • Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ chuyên trách CNTT
  Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ chuyên trách CNTT
 • Cấp kinh phí cho trang TTĐT cấp xã
  Cấp kinh phí cho trang TTĐT cấp xã
 • Kinh phí hoạt động của các trạm truyền thanh Internet
  Kinh phí hoạt động của các trạm truyền thanh Internet
 • Lắp đặt thêm trạm BTS
  Lắp đặt thêm trạm BTS
 • Mở lớp đào tạo tập huấn CNTT
  Mở lớp đào tạo tập huấn CNTT
 • Ngừng cấp wifi công cộng
  Ngừng cấp wifi công cộng
 • Nâng cấp, chuyển đổi đài truyền thanh FM
  Nâng cấp, chuyển đổi đài truyền thanh FM
 • Triển khai dự án truyền thanh tại 3 xã thuộc huyện Quang Bình
  Triển khai dự án truyền thanh tại 3 xã thuộc huyện Quang Bình
— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 13 results.