Tài liệu
 • Tài liệu Chương trình hỗ trợ triển khai IPv6
  Tài liệu Chương trình hỗ trợ triển khai IPv6
 • Tài liệu tập huấn chuyển đổi số năm 2023
  Tài liệu tập huấn chuyển đổi số năm 2023
 • Tài liệu đào tạo CNTT, Chuyển đổi số năm 2022
  Tài liệu đào tạo CNTT, Chuyển đổi số năm 2022
 • Tài liệu tập huấn DVC và một cửa điện tử
  Tài liệu tập huấn DVC và một cửa điện tử
 • Bản tin sở Thông tin và Truyền thông
  Bản tin sở Thông tin và Truyền thông
 • Tài liệu tuyên truyền về công tác dân tộc
  Tài liệu tuyên truyền về công tác dân tộc
 • Hướng dẫn đổi mật khẩu thư công vụ
  Hướng dẫn đổi mật khẩu thư công vụ
 • Khảo sát hiện trạng quản lý, sử dụng danh mục dùng chung trong cơ quan nhà nước
  Khảo sát hiện trạng quản lý, sử dụng danh mục dùng chung trong cơ quan nhà nước
 • Tài liệu tập huấn CNTT - Làm việc hiệu quả trên môi trường mạng
  Tài liệu tập huấn CNTT - Làm việc hiệu quả trên môi trường mạng
 • Công cụ tạo mã Qrcode sản phẩm thanh toán trên App VNPT Pay - ViettelPay
  Công cụ tạo mã Qrcode sản phẩm thanh toán trên App VNPT Pay - ViettelPay