Giới thiệu chung

PHÓNG VIÊN BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG THEO DÕI TỈNH HÀ GIANG

08/11/2023 16:19 17581 lượt xem

STT

Cơ quan báo chí

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

Số thẻ Nhà báo

Số điện thoại

1

Thông tấn xã Việt Nam
(Cơ quan thường trú tại Hà Giang)

Đào Thị Minh Tâm

Trưởng CQ Thường trú

003282
Cấp ngày 01/01/2021

0982178686

2

Báo Nhân dân
(Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Hà Giang)

Trịnh Khánh Toàn

Trưởng Văn phòng đại diện

001058
Cấp ngày 01/01/2021

0389919949

3

Báo Công Lý

Nguyễn Liên

Phóng viên thường trú

021333
Cấp ngày 01/01/2021

0919033628

4

Báo Pháp luật Việt Nam

Vũ Đình Tiến

Phóng viên phụ trách tỉnh

015466
Cấp ngày 01/01/2021

0915125555

5

Báo Vietnamnet

Hà Quốc Tiến

PV chuyên trách tỉnh Hà Giang - theo dõi mảng Chính trị/ Xã hội/ Pháp luật

005322
Cấp ngày 01/01/2021

0948635555

6

Báo Vietnamnet

Đỗ Hồng Khanh

PV chuyên trách tỉnh Hà Giang - theo dõi mảng Bất động sản

005311
Cấp ngày 01/01/2021

0943473573

7

Báo Vietnamnet

Lê Đình Sơn

Đầu mối tiếp nhận thông tin về tỉnh Hà Giang

24506
Cấp ngày 12/6/2023

0815332828

8

Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV)

Thanh Sơn

Phóng viên theo dõi địa bàn

 

Thanh Sơn, Lê Thị Dung: 0918722295;

Mùi Sơn: 0399899596

9

Báo Tiền Phong

Nguyễn Văn Hân

Phóng viên thường trú khu vực

001760
Cấp ngày 01/01/2021

0987412281

10

Báo Thanh Tra

Bùi Văn Bình

Phóng viên chuyên trách

008696
Cấp ngày 01/01/2021

0913482811

11

Tạp chí Công thương

Nguyễn Thị Minh Huế

Phóng viên chuyên trách

019347
Cấp ngày 20/9/2021

0977134688

12

Tạp chí Người Cao tuổi

Nguyễn Kế Nghiệp

Phóng viên theo dõi địa bàn

 

0862516969

 


Tin khác