Công nghệ thông tin

Hội nghị sơ kết thí điểm chuyển đổi số các xã phụ trách

29/06/2023 08:05 4653 lượt xem

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã, ngày 26/6, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị sơ kết thí điểm chuyển đổi số các xã Phiêng Luông - Bắc Mê, Tả Ván - Quản Bạ, Nậm Ty - Hoàng Su Phì. 

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết thí điểm chuyển đổi số xã.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông, lãnh đạo các phòng, đơn vị của Sở, lãnh đạo các xã….

Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.

Sau một thời gian triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số, công tác triển khai chuyển đổi số cấp xã đã đạt được một số kết quả nhất định như: Các doanh nghiệp viễn thông đã bố trí nguồn lực, rà soát, tối ưu vùng phủ sóng di động cho các thôn trong xã; tập huấn, hỗ trợ đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử; cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã quan tâm, triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành các cấp….

Lãnh đạo các xã báo cáo kết quả triển khai thí điểm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn nêu ra những bất cập, xã gặp một số khó khăn như: nhận thức về vai trò, vị trí của người dân trong công tác chuyển đổi số chưa đồng đều; kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh còn hạn chế; các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng nhưng số lượng ít, chưa sản xuất thành hàng hóa, còn thói quen sử dụng tem chứng minh nguồn gốc tự in; một số ứng dụng nền tảng y tế, giáo dục số triển khai chậm do chưa có hướng dẫn của các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị cũng đã đề ra các nhiệm vụ nhằm tiếp tục đẩy mạnh thí điểm chuyển đổi số xã gồm: ưu tiên nguồn lực triển khai chuyển đổi số hiệu quả và nhanh chóng; chú trọng tập huấn, hỗ trợ người dân tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; phát huy vai của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc triển khai chuyển đổi số, phấn đấu hoàn thành 20 chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2023 ngay từ cơ sở.

 

Phùng Thu

Tin khác