Công nghệ thông tin

Chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”

05/06/2023 20:35 24914 lượt xem

Kể từ 1/6/2023, người dân, doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng tên miền mới như “ai.vn” (lĩnh vực trí tuệ nhân tạo), “id.vn” (thương hiệu cá nhân trực tuyến), và “io.vn” (lĩnh vực công nghệ số) với những chính sách ưu đãi đặc biệt.

Chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”

 

Với mục tiêu hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có công cụ, giải pháp an toàn để hiện diện, xây dựng thương hiệu trực tuyến mở rộng cơ hội việc làm, kinh doanh, Trung tâm Internet Việt Nam đã triển khai thêm một số tên miền mới gồm: “ai.vn” (dành cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo), “id.vn” (dành cho thương hiệu cá nhân trực tuyến), và “io.vn” (dành cho lĩnh vực công nghệ số).

Bên cạnh đó, theo thông tư số 20/2023/TT-BTC, của Bộ Tài chính ban hành 13/4/2023 (thay thế Thông tư số 208/2016/TT-BTC) một số chính sách ưu đãi phí, lệ phí trong đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia “.vn”  để tạo điều kiện, khuyến khích người dân, doanh nghiệp khai thác các giá trị của việc sử dụng tên miền “.vn” gắn với các dịch vụ số để phát triển kinh tế số, xã hội số cũng được áp dụng chính thức từ ngày 01/6/2023 bao gồm:

1. Chính sách ưu đãi giảm phí, lệ phí: giảm sâu lệ phí đăng ký tên miền đối với hầu hết các đuôi tên miền “.vn” từ 50% - 91,6%; giảm từ 30%-33% phí duy trì tên miền một số đuôi tên miền “.vn”.

A picture containing text, screenshot, font, graphic design

Description automatically generated

2. Chính sách ưu đãi với công dân có độ tuổi 18-23: Kể từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 31/12/2025, không thu phí, lệ phí 02 năm đầu trong đăng ký, duy trì sử dụng tên miền .id.vn.

3. Chính sách ưu đãi với doanh nghiệp mới thành lập, hộ kinh doanh: không thu phí, lệ phí trong 02 năm đầu khi đăng ký tên miền “.biz.vn” đối với doanh nghiệp mới thành lập trong 01 năm, hộ kinh doanh.