Tin hoạt động sở

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác thử nghiệm Chuyển đổi số tại xã Nậm Ty

07/05/2021 13:59 117 lượt xem

Sáng 06/5, UBND huyện Hoàng Su Phì tổ chức buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông cùng Chi nhánh Viettel Hà Giang và thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thí điểm Chuyển đổi số tại xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì.

Chuyển đổi số là chuyển đổi hoạt động của chính quyền, của nền kinh tế và của xã hội lên môi trường số, với lợi ích đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân lên môi trường số. Thông qua chuyển đổi số sẽ từng bước tạo nên mô hình xã hội thông minh, đem lại nhiều lợi ích cho chính quyền và người dân địa phương. 
 

Ông Lã Đình Điền - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chuyển đổi số cấp xã

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lã Đình Điền - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Việc triển khai chuyển đổi số cấp sẽ thúc đẩy thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; Tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.
Cũng tại buổi làm việc, sau khi nghe ông Hoàng Đức Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, đại diện lãnh đạo chi nhánh Viettel Hà Giang, ông Lại Văn Hòa đã trình bày dự thảo kế hoạch, giải pháp thực hiện Chuyển đổi số đối với xã Nậm Ty.
 

Ông Hoàng Đức Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội xã Nậm Ty


Để tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp nhằm triển khai thí điểm chuyển đổi số tại xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì, Chi nhánh Viettel Hà Giang cùng thống nhất xây dựng thỏa thuận hợp tác với các nội dung chính:
    1. Đo kiểm, tối ưu hạ tầng trạm BTS đảm bảo sóng 3G, 4G cho các thôn trong xã, các điểm tham quan du lịch. Khảo sát và triển khai bổ sung hạ tầng mạng cố định cáp quang băng rộng tại các khu vực chưa có hạ tầng.
    2. Ưu tiên cung cấp máy điện thoại 4G giá rẻ nhằm đảm bảo 100% hộ gia đình có tối thiểu 01 máy điện thoại 3G, 4G. Triển khai các nhóm Zalo, Mocha cho toàn bộ xã gồm chính quyền và nhân dân, tạo kênh kết nối đa chiều, giúp chính quyền gần dân hơn.
    3. Kết nối sàn thương mại điện tử giúp tiêu thụ các sản phẩm của xã Nậm Ty, trong đó tập trung vào sản phẩm Chè của các hợp tác xã trên địa bàn xã.
    4. Triển khai hệ thống phản ánh hiện trường (một phần của IOC xã) tới 100% cán bộ công chức và người dân trên địa bàn xã Nậm Ty.    
    5. Triển khai hệ thống Giáo dục thông minh, Y tế số cho trường học và Trạm Y tế xã.
    6. Hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng cho người dân và chính quyền xã.

Đại diện UBND huyện Hoàng Su Phì, Sở Thông tin và Truyền thông và Chi nhánh Viettel Hà Giang thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thí điểm Chuyển đổi số tại xã Nậm Ty.

 

Nguyễn Hậu

Tin khác