Tin hoạt động sở

Tạo chuyển biến thực chất, rõ nét trong chuyển đổi số

15/03/2024 17:37 1988 lượt xem

Ngành Thông tin và Truyền thông cần tích cực tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh quán triệt vai trò quan trọng của chuyển đổi số nhằm tạo chuyển biến thực chất, rõ nét; coi xây dựng chính quyền số là khâu đột phá, phát triển kinh tế số là trọng tâm, phát triển xã hội số là chiến lược lâu dài; huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia chuyển đổi số;…

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Sáng 14/3, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông để kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng của ngành Thông tin và Truyền thông.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo, phân tích, xác định những điểm nghẽn lớn và đưa ra các giải pháp đột phá trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác thông tin, truyền thông, nêu các giải pháp khắc phục thời gian tới, đặc biệt là công tác truyền thông chính sách. Nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công của Sở Thông tin và Truyền thông và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thông tin - truyền thông của các huyện, thành phố; tiến độ chuyển đổi các mạng, sóng di động…

 Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông sáng 14/3.

Huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia chuyển đổi số

Tại buổi làm việc, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Chi bộ, Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều chuyển biến, đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Quyền Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của chuyển đổi số; chưa xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng; chất lượng nguồn nhân lực cho chuyển đổi số còn rất hạn chế; việc thành lập, duy trì hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng còn hình thức, chưa hiệu quả; công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh chưa được quan tâm.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác chuyển đổi số, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Thông tin và Truyền thông tích cực tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh quán triệt các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị xác định chuyển đổi số là động lực phát triển, góp phần vào cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh; coi xây dựng chính quyền số là khâu đột phá, phát triển kinh tế số là trọng tâm, phát triển xã hội số là chiến lược lâu dài.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đóng góp ý kiến, thảo luận tại buổi làm việc. 

Cùng với đó, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, tạo sự đồng thuận cho công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia chuyển đổi số; phối hợp với các địa phương phổ biến những kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số cho cán bộ, đảng viên và người dân như truy cập internet, giao dịch điện tử…

Tăng cường thông tin truyền thông chính sách đến người dân

Phát huy vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông cần tích cực hướng dẫn, tham vấn và phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai chuyển đổi số; lồng ghép chuyển đổi số với thực hiện Đề án 06 của Chính phủ hiệu quả; tích cực học tập những mô hình, cách làm hay, hiệu quả của địa phương có kết quả chuyển đổi số tốt để vận dụng sát thực tiễn của tỉnh. Rà soát, đánh giá các chương trình phối hợp các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin để rút kinh nghiệm, đề xuất với tỉnh ký kết các chương trình hợp tác tiếp theo. 

Phối hợp với Đoàn thanh niên nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng; xây dựng, tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cho tỉnh; tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin hiện có; tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, người dân và Tổ chuyển đổi số cộng đồng bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả.

 Đồng chí Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tại buổi làm việc.

Cũng theo chỉ đạo của Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng, ngành Thông tin và Truyền thông cần tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin, báo chí và xuất bản; chủ động nghiên cứu tham mưu cơ chế, chính sách trong công tác chuyển đổi số; làm tốt công tác định hướng thông tin, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan; ngăn chặn, xử lý kịp thời những luồng thông tin sai lệch, độc hại; tăng cường thông tin truyền thông chính sách đến người dân; đặc biệt, từ thành công của Ngày hội Truyền thông Hà Giang năm 2023, cần tham mưu để chỉ đạo, nhân rộng mô hình ra các địa phương trong tỉnh...

"Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực ngành quản lý. Tích cực phối hợp với các cơ quan triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, Đề án 06 phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, truyền thông số trên các nền tảng số, trong đó ưu tiên thúc đẩy việc hoàn thành 33 mô hình, tiện ích của Đề án 06. Tập trung tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII của BCH T.Ư Đảng và các văn bản của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, trong đó tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Mục tiêu tổng quát trong năm 2024, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; nâng cao chất lượng đảng viên; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tập trung triển khai thắng lợi nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, phát huy sức sáng tạo, tạo động lực và chuyển biến mới trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, tạo điều kiện nền tảng đổi mới, sáng tạo, bứt phá trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy truyền thông số, thực hiện cải cách hành chính toàn diện…"

dangcongsan.vn

Tin khác