Tin hoạt động sở

Lan tỏa chuyển đổi số đến toàn xã hội

05/03/2024 15:53 107358 lượt xem

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, hiệu quả, lợi ích thiết thực của chuyển đổi số, hưởng ứng Ngày chuyển đổi số tỉnh Hà Giang 28/8 và Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm 2024; ngày 04/3, Sở TT&TT đã tổ chức hội nghị chuyên đề xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Ngày chuyển đổi số năm 2024.  Đồng chí Đỗ Thái Hòa - Giám đốc Sở chủ trì, cùng các lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc tham dự.

Toàn cảnh hội nghị
Đồng chí Trần Kim Ngọc - Phó Giám đốc Sở trình bày dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hướng tới Ngày CĐS năm 2024.

Ngày Chuyển đổi số được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh; nâng cao nhận thức, lan tỏa mạnh mẽ đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số tỉnh Hà Giang (28/8) và Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10), với vai trò tham mưu dẫn dắt về chuyển đổi số, trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh giao năm 2024, Sở TT&TT đã chỉ đạo các bộ phận liên quan chủ trì, phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng kế hoạch tổ chức các nội dung theo chuỗi các hoạt động với quy mô sự kiện cấp tỉnh, dự kiến gồm: Tổ chức Cuộc thi sáng tạo nội dung về chuyển đổi số của tỉnh trên các kênh truyền thông số; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số, an toàn thông tin nhằm phổ biến kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cơ bản cho người dân, các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, an toàn thông tin mạng; quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Tổ chức hội thảo, tọa đàm về chuyển đổi số; đáng chú ý là tổ chức Ngày hội Truyền thông về chuyển đổi số năm 2024...

Đồng chí Lã Đình Điền - Phó Giám đốc Sở đề xuất điều chỉnh cơ quan chủ trì triển khai các hoạt động là UBND tỉnh; bổ sung làm rõ nguồn kinh phí triển khai các hoạt động.
Đồng chí Hà Thị Trang Thùy - Phó Chánh văn phòng Sở đề xuất xem xét sự phù hợp trong triển khai các hoạt động để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện.

Thời gian tổ chức các hoạt động trong kế hoạch dự kiến triển khai từ tháng 5 và kết thúc trong tháng 9 năm 2024.

Kế hoạch cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí, truyền thông đối với các hoạt động; tuyên truyền, biểu dương, vinh danh, khen thưởng, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức và cộng đồng…

Kiều Anh

Tin khác