Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

CHUYÊN MỤC HỎI - ĐÁP

Cấp kinh phí cho trang TTĐT cấp xã

(10/07/2020 14:41)

Câu hỏi: Đề nghị cấp kinh phí cho Trang thông tin điện tử xã, thị trấn để duy trì hoạt động, chi trả nhuận bút, tin, bài. Có giải pháp để việc quản trị, vận hành Trang thông tin điện tử xã, thị trấn dễ dàng, đơn giản, thận tiện?

Mở lớp đào tạo tập huấn CNTT

(10/07/2020 14:40)

Câu hỏi: Đề nghị sở mở lớp đào tạo hướng dẫn CNTT; tập huấn lại chữ ký số…?

Ngừng cấp wifi công cộng

(10/07/2020 14:39)

Câu hỏi: Đề nghị ngừng cấp wifi công cộng?

Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ chuyên trách CNTT

(10/07/2020 14:37)

Câu hỏi: Đề nghị tỉnh nghiên cứu, xem xét tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ cán bộ chuyên trách CNTT cho các cơ quan, đơn vị đặc biệt là cán bộ chuyên trách CNTT đầu mối của các huyện, thành phố sau khi Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND hết hiệu lực?

<< >>