Tài liệu

DANH MỤC CÁC NỀN TẢNG SỐ

20/06/2022 11:19 2314 lượt xem

Để đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số quốc gia, thúc đẩy chuyển đổi số, kết nối mở, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, cơ sở dữ liệu của tỉnh với các nền tảng số quốc gia nhằm đồng bộ, liên thông, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn, công bố các nền tảng số để các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thúc đẩy, sử dụng, đảm bảo phù hợp với yêu cầu và đặc thù của ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

DANH MỤC CÁC NỀN TẢNG SỐ

1. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP)

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Hà Giang (gọi tắt là LGSP, địa chỉ truy cập: https://lgsp.hagiang.gov.vn) được triển khai nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đồng thời kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành Trung ương thông qua Trục chia sẻ, tích hợp dữ liệu quốc gia. Cơ quan, đơn vị có hệ thống thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu, dữ liệu mở tỉnh Hà Giang có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu với LGSP của tỉnh theo Quyết định số 345/QĐ-UBND

Tài liệu Hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Hà Giang

2. Nền tảng trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng (SOC)

Nền tảng SOC đáp ứng yêu cầu giám sát, kết nối, chia sẻ thông tin, góp phần đảm bảo an toàn thông tin mạng; nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các chủ quản hệ thống thông tin.

3. Nền tảng thương mại điện tử

3.1 Voso.vn

Voso.vn hay Sàn thương mại điện tử Voso.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử có tên website và địa chỉ miền là Voso.vn do Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (VTP) sở hữu. Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel là đơn vị toàn quyền sở hữu hợp pháp và cung cấp dịch vụ Sàn thương mại điện tử Voso.vn.

3.2 Postmart.vn

- Mô tả tính năng chính của nền tảng số: Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

- Tên đơn vị cung cấp: Tổng Công Ty Bưu điện Việt Nam.

4. Nền tảng địa chỉ số quốc gia

- Mô tả tính năng chính của nền tảng số:

+ Các trang truyền thông Nền tảng địa chỉ số để người dân biết và sử dụng với các nội dung: Định nghĩa Địa chỉ số; cấu trúc mã địa chỉ số; lợi ích của địa chỉ số; các giải pháp về địa chỉ đối với các tổ chức/cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các nhà phát triển giải pháp và cá nhân; các dịch vụ nền tảng cung cấp; Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng nền tảng và một số các thông tin cần thiết để người sử dụng liên hệ.

+ Các chức năng: đăng ký, đăng nhập; tra cứu địa chỉ số; Cập nhật thông tin địa chỉ số; Thêm mới địa chỉ số ; Xóa thông tin địa chỉ; Yêu cầu xác minh, cấp địa chỉ số …

+ Ngoài ra nền tảng còn hỗ trợ một số tiện ích khác như quản lý thông tin địa điểm của bạn, chia sẻ thông tin địa đi ểm, hỗ trợ trực tuyến người sử dụng, chức năng chỉ đường trên nền tảng bản đồ số Vmap….

- Tên đơn vị cung cấp: Bưu điện Việt Nam - đơn vị được Bộ thông tin và truyền thông giao quản lý, vận hành nền tảng theo QĐ 392/QĐ - BTTTT

- Đề xuất cơ chế, chính sách để Tổ công nghệ số tham gia: 

+ Tham gia thu thập, cập nhật bổ sung địa chỉ số. Cơ chế theo QĐ 1595/QĐBTTTT ngày ngày 03/10/2010/

+ Thông báo gắn biển địa chỉ số:

Thông báo: áp dụng theo Thông tư 109/2016/TT - BTC ngày 30/06/2016

Gắn biển: Theo đơn giá thị trường tại địa phương


Tin khác