Thứ ba, Ngày 28 Tháng 1 Năm 2020

TIN TỨC SỰ KIỆN

Đề cương tuyên truyền

(06/01/2020 17:26)

Tập trung kiểm soát, ngăn chặn tình trạng vận chuyển lợn, sản phầm từ lợn được vận chuyển qua biên giới

(30/12/2019 16:46)

Nhằm bảo vệ phát triển sản xuất trong nước, bảo đảm nguồn cung cấp thực phẩm cho người tiêu dùng trong nước và ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhất là trong điều kiện hiện nay bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đang từng bước được kiểm soát tốt. Ban Chỉ đạo 389 vừa ban hành văn bản số 292/BCĐ-TGV về việc tập trung kiểm soát, ngăn chặn tình trạng vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn được vận chuyển qua biên giới.

Sở Thông tin và Truyền thông Tổ chức Hội nghị tập huấn giảm nghèo về thông tin

(30/12/2019 16:40)

Giảm nghèo bền vững nói chung và giảm nghèo về thông tin nói riêng là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và nhóm dân cư.

<< >>