Tin tức sự kiện

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường truyền thông chính sách trên hệ thống truyền thanh cơ sở

09/05/2024 15:27 82925 lượt xem

Để đảm bảo hoạt động đồng bộ, tăng cường công tác truyền thông chính sách, nâng cao hiệu quả hoạt động các hệ thống truyền thanh của tỉnh, ngày 03/5/2024 UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành văn bản số 1268/UBND-VHXH chỉ đạo về tăng cường truyền thông chính sách trên hệ thống truyền thanh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,  UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thống nhất lịch phát thanh hằng ngày các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang trên hệ thống truyền thanh cơ sở toàn tỉnh, thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2024.

UBND tỉnh yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện sản xuất các nội dung bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc về truyền thông chính sách của tỉnh, của Trung ương để phát trên các hệ thống phát thanh FM, hệ thống phát thanh trực tuyến của tỉnh (hagiangtv.vn) theo khung giờ quy định; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp sóng (đối với hệ thống truyền thanh công nghệ FM), hoặc chuyển tiếp (đối với hệ thống truyền thanh công nghệ internet) các chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở theo khung giờ quy định; tăng cường sản xuất bản tin phát thanh về truyền thông chính sách để tuyên truyền đến người dân trên địa bàn.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tăng cường công tác quản lý, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống truyền thanh internet trên địa bàn tỉnh, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho cán bộ quản lý hệ thống truyền thanh cơ sở để quản trị, vận hành và sản xuất bản tin phát thanh…

Kiều Anh

Tin khác