Chuyên mục hỏi - đáp

Lắp đặt thêm trạm BTS

10/07/2020 07:00 38 lượt xem

Câu hỏi: Mặc dù trong những năm gần đây được đầu tư về cơ sở hạ tầng CNTT, nhưng do nhu cầu sử dụng của người dân ngày một cao. Đề nghị tăng cường lắp đặt thêm trạm BTS để các vùng lõm thu được sóng điện thoại 3G, 4G?

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời:

Trong những năm qua, Sở luôn khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông đầu tư phát triển hạ tầng, mạng lưới và hàng năm các doanh nghiệp viễn thông đều lập kế hoạch để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (trạm BTS, thiết lập các tuyến truyền dẫn) để mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet băng rộng cố định (xTTH), băng rộng di động (3G, 4G). Nhưng với đặc điểm địa hình và tình hình phân bố dân cư như tỉnh Hà Giang thì vẫn còn có thôn, xóm chưa được cung cấp dịch vụ (đặc biệt là tại 04 huyện vùng công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn và huyện Quang Bình). Theo báo cáo của các DN viễn thông, huyện Xín Mần là huyện có 100% thôn được cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet.

Với mục đích phấn đấu 100% thôn được cung cấp các dịch vụ viễn thông, Internet (hiện cả tỉnh đạt 98,5%) để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp và ứng dụng CNTT, triển khai chính quyền điện tử của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các phòng VHTT tham mưu cho lãnh đạo huyện chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương (thiết lập các tuyến truyền dẫn, xây dựng trạm BTS) như quy hoạch, thu hồi, bồi thường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để các doanh nghiệp xây dựng trạm BTS, cấp điện, tạo điều kiện về hồ sơ, thủ tục trong đầu tư, xây dựng.


Tin khác