Văn bản - STTTT

Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số 19/KH-STTTT 08/04/2020 Truyền thông đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.
số 45/2020/NĐ-CP 04/04/2020 Thực hiện thủ tục hành trên môi trường điện tử
Số 223/STTTT-BCVT 05/04/2020 tuyên truyền thông chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn tỉnh
Số 2565/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt Đề án " Đổi mới công tác Truyền thông tỉnh Hà Giang" giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
79/KH-UBND 31/03/2020 Triển khai thực hiện Đề an Truyền thông tỉnh Hà Giang năm 2020
Số 265/KH-UBND 22/10/2019 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2020
Số:16 /KH-STTTT 09/03/2020 Tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2020
số 603/CĐ-UBND 07/03/2020 Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Số 10/KH-STTTT 27/02/2020 Triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
01/2020/TT-BTTTT 07/02/2020 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản