Văn bản - STTTT

QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, đặc san, bản tin của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Hà Giang quản lý

Ký hiệu văn bản 17/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/09/2015
Người ký Đàm Văn Bông
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, đặc san, bản tin của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Hà Giang quản lý
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản
Tệp đính kèm

Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
26/06/2022
26/05/2022 Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025
13/03/2022 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025
19/01/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
19/05/2022 Kế Hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025
26/04/2022 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025
22/05/2022 Quyết định Phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
24/03/2022 Quyết định Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
21/05/2022 Nghị quyết vầ việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương va địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
18/04/2022 Nghị định Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia