Văn bản - STTTT

NGHỊ ĐỊNH Quy định về hoạt động thông tin cơ sở

Ký hiệu văn bản 49/2024/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/05/2024
Người ký
Trích yếu NGHỊ ĐỊNH Quy định về hoạt động thông tin cơ sở
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Tệp đính kèm

Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
26/06/2022
26/05/2022 Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025
13/03/2022 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025
19/01/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
19/05/2022 Kế Hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025
26/04/2022 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025
22/05/2022 Quyết định Phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
24/03/2022 Quyết định Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
21/05/2022 Nghị quyết vầ việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương va địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
18/04/2022 Nghị định Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia