Xin ý kiến dự thảo văn bản

v/v xin ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo quyết định và quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bản tỉnh Hà Giang

16/05/2019 07:00 1565 lượt xem


Tin khác