Xin ý kiến dự thảo văn bản

V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và Chỉ thị số 32-CT/TU

27/12/2018 07:00 1561 lượt xem

          Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị nhà nước tỉnh Hà Giang theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và làm việc trên môi trường mạng theo Chỉ thị số 32-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện hai nội dung văn bản nêu trên.

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu dự thảo và tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 03/01/2019. Bản mềm xin gửi về địa chỉ Email: ltmy.stttt@hagiang.gov.vn.

Dự thảo Quyết định nêu trên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (http://stttt.hagiang.gov.vn; )

Thông tin xin liên hệ: 0964.360.555 (đ/c Mỹ)

Trân trọng cảm ơn!./.

Dự thảo tải tại đây

Quyết định tải tại đây


Tin khác