Thông tin tuyên truyền

Hỗ trợ người có công, bảo trợ xã hội, hộ ngèo, hộ cận nghèo trước 07 tháng 5 năm 2020

29/04/2020 07:00 137 lượt xem

Ngày 29/2/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số: 670/HD-UBND hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng: Người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó:

Thực hiện chi tiền hỗ trợ một lần cho các đối tượng tại các Bưu cục, điểm Bưu điện văn hóa xã, cụ thể:

Các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ 1.500.000 đồng cho 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 (mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng).

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 750.000 đồng cho 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 (mức hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng).

Đảm bảo hoàn thành chi tiền hỗ trợ xong trước ngày 07 tháng 5 năm 2020.

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây.


Tin khác