Thông tin tuyên truyền

Công bố danh mục gần 300 ao, hồ, đầm không được phép san lấp

17/09/2021 14:29 115 lượt xem

Để bảo đảm an toàn trong phòng, chống ngập úng và bảo vệ nguồn nước, góp phần quan trọng tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cấp nước. UBND tỉnh Hà Giang đã phê duyệt danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định số: 1910/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Hà Giang, Phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang gồm có: 195 hồ, 78 ao, 02 đầm. 
Quyết định quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương cùng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện bảo vệ tài nguyên nước của tỉnh, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân cùng cộng đồng dân cư trong việc chấp hành, quản lý, chung tay bảo vệ hồ, ao, đầm nằm trong danh mục đã được công bố, cụ thể:
Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân quản lý hồ, ao, đầm:
- Sử dụng hồ, ao, đầm đúng mục đích và tuân thủ các quy định về quản lý, bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp.
- Kiểm soát chặt chẽ các hành vi lấn chiếm hồ, ao, đầm xây dựng công trình trái phép và xả nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất, kinh doanh dịch vụ trực tiếp vào hồ, ao, đầm trong danh mục không được san lấp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý sai phạm theo qui định của pháp luật.
- Việc khai thác, sử dụng hồ, ao, đầm trong danh mục không được san lấp vào các mục đích (vui chơi giải trí, nuôi trồng thuỷ sản, du lịch...) phải đáp ứng chức năng điều hoà nước mưa, tạo cảnh quan, môi trường, sinh thái và được cấp có thẩm quyền cho phép. 
Trách nhiệm của cộng đồng dân cư:
     - Không xả chất thải chưa qua xử lý vào hồ, ao, đầm gây ô nhiễm nguồn nước.
    - Không tự ý san lấp hồ, ao, đầm sử dụng vào mục đích khác khi không được cấp có thẩm quyền cho phép.
    - Tố giác các hành vi vi phạm các quy định về quản lý, khai thác, sử dụng hồ, ao, đầm không được san lấp.
    - Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật.
Hãy chung tay bảo vệ các hồ, ao, đầm để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm chất lượng nguồn nước, ô nhiễm môi trường xung quanh; tăng hiệu quả trong việc tiêu thoát nước, phòng, chống ngập lụt trong mùa mưa và đảm bảo an toàn trong việc cung cấp nước cho sinh hoạt, cho các mục đích sử dụng nước thiết yếu trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước trong mùa khô.
Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường là bảo vệ chính chúng ta!
Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Nguyễn Hậu

Tin khác