Chuyển đổi số

Tập huấn sử dụng phân hệ điều hành thông minh, kỹ năng công nghệ thông tin và an toàn thông tin năm 2024 tại huyện Đồng Văn

07/05/2024 20:21 139570 lượt xem

Sáng ngày 07/5/2024, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Đồng Văn tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phân hệ điều hành thông minh, kỹ năng công nghệ thông tin và an toàn thông tin năm 2024. Dự Khai mạc Hội nghị tập huấn có đồng chí Lã Đình Điền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Ban chỉ đạo chuyển đổi số, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lã Đình Điền - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu Khai mạc Hội nghị tập huấn.

 

Phát biểu Khai mạc tại Hội nghị tập huấn Đồng chí Lã Đình Điền - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh tầm quan trọng của của việc chuyển đổi số; cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và vấn đề an toàn an ninh mạng ngày càng có chiều hướng diễn biến phức tạp đặt ra những nguy cơ, thách thức về an toàn thông tin. Đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức huyện, UBND các xã, phường, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ để tiếp thu trọn vẹn các nội dung; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, bất cập trong việc triển khai các nội dung về chuyển đổi số, an toàn thông tin tại địa phương. Đồng chí cũng mong muốn các Báo cáo viên sẽ truyền tải các nội dung thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, ngoài lý thuyết cần dành nhiều thời gian trao đổi, tương tác, thảo luận để sau buổi tập huấn có thể tự triển khai được các nội dung tại cơ quan đơn vị đạt kết quả cao…

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

 

Tại Hội nghị tập huấn các Báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện Tập đoàn FPT; đại diện Cục Thống kê tỉnh sẽ trực tiếp hướng dẫn cung cấp những kiến thức cơ bản, thiết thực với 02 nội dung chính cụ thể:


1. Tập huấn sử dụng 03 phân hệ điều hành thông minh
Hướng dẫn quản trị, sử dụng, khai thác 03 phân hệ: Hệ thống báo cáo, Hệ thống chỉ đạo điều hành và Hệ thống họp không giấy tờ (Sở Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn FPT cử cán bộ làm việc, khảo sát trực tiếp tại các phòng, đơn vị trước khi tập huấn).
Triển khai và hướng dẫn thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên Hệ thống báo cáo, Hệ thống chỉ đạo điều hành và Hệ thống họp không giấy tờ tuân thủ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh.


2. Tập huấn về kỹ năng công nghệ thông tin
 Đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ công chức, viên chức, Tổ công nghệ số cộng đồng, nội dung tập huấn lồng ghép với việc triển khai cải cách hành chính; Đề án 06 phát triển cơ sở dữ liệu về dân cư năm 2024.
 Nâng cao kỹ năng bảo mật an toàn thông tin, kỹ năng làm việc an toàn trên môi trường số. Giới thiệu các Nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; Nền tảng điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng; Nền tảng hỗ trợ điều tra số. Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cấp độ ATTT trên địa bàn tỉnh.


Kết thúc đợt tập huấn về sử dụng phân hệ điều hành thông minh, kỹ năng công nghệ thông tin và an toàn thông tin, đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo công chức, viên chức huyện, UBND các xã, phường khai thác hiệu quả hơn về sử dụng 03 phân hệ; đồng thời nhận thức đầy đủ hơn về kỹ năng công nghệ thông, chuyển đổi số đáp ứng được nhu cầu giải quyết công việc hàng ngày; hướng tới thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số./.

 


Tin khác