Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Bưu chính viễn thông

Gửi Email In trang Lưu
Danh sách Đại lý Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

23/03/2015 10:56

STT Tên chủ điểm Địa chỉ (số nhà,thôn/tổ, thị trấn/ xã, huyện/ thành phố) Huyện/ thành phố
1 Trần Văn Thu Tổ 4 thị trấn Mèo Vạc- huyện Mèo Vạc- tỉnh Hà Giang Mèo Vạc
2 Bùi Minh Mẫn Số nhà 51 tổ 4 thị trấn Mèo Vạc- huyện Mèo Vạc- tỉnh Hà Giang Mèo Vạc
3 Vũ Duy Linh Số nhà 14 tổ 5 thị trấn Mèo Vạc- huyện Mèo Vạc- tỉnh Hà Giang Mèo Vạc
4 Phạm Thanh Thứ Số nhà 27 tổ 5 thị trấn Mèo Vạc- huyện Mèo Vạc- tỉnh Hà Giang Mèo Vạc
5 Thư viện huyện Tổ 1 thị trấn Mèo Vạc-huyện Mèo Vạc- tỉnh Hà Giang Mèo Vạc
6 Thư viện xã Xã Lũng Pù-huyện Mèo Vạc- tỉnh Hà Giang Mèo Vạc
7 Bưu điện VHX Xã Pả Vi-huyện Mèo Vạc- tỉnh Hà Giang Mèo Vạc
8 Bưu điện VHX Xã Niêm Sơn-huyện Mèo Vạc- tỉnh Hà Giang Mèo Vạc
9 Bưu điện VHX Xã Pải Lủng-huyện Mèo Vạc- tỉnh Hà Giang Mèo Vạc
10 Đặng Quang Đăng Tổ 6 thị trấn Đồng Văn Đồng Văn
11 Lương Đình Vệ Tổ 6 thị trấn Đồng Văn Đồng Văn
12 Sùng Văn Hội Khu 1 thị trấn Phố Bảng Đồng Văn
13 Nguyễn Thị Phượng Tổ 3 thị trấn Đồng Văn Đồng Văn
14 Ma Thị Thắng Khu 1 thị trấn Phố Bảng Đồng Văn
15 Thư viện huyện Thị trấn Phố Bảng Đồng Văn
16 Thư viện xã Xã Sủng Là Đồng Văn
17 Bưu điện VHX Xã Xà Phìn Đồng Văn
18 Bưu điện VHX Xã Lũng Phìn Đồng Văn
19 Nguyễn Phương Thảo Số 36. Tổ 2 tt.Yên Minh Yên Minh
20 Ninh Văn Luyến Tổ 2, tt.Yên Minh Yên Minh
21 Nguyễn Đình Tuy Tổ 1, tt.Yên Minh Yên Minh
22 Trần Tất Đạt Nà Po – TT.Yên Minh Yên Minh
23 Đỗ Quang Đạt Bản Rắn- xã Ngọc long  Yên Minh
24 Nguyễn Thị Hồng Xã Mậu Duệ  Yên Minh
25 Thư viện huyện Thị trấn Yên Minh
26 Thư viện xã Xã Hữu Vinh Yên Minh
27 Bưu điện VHX Xã Mậu Duệ Yên Minh
28 Bưu điện VHX Xã Na Khê Yên Minh
29 Vũ Đức Cường Tam Sơn, QB Quản Bạ
30 Lương Quốc Thước Tam Sơn, QB Quản Bạ
31 Lệnh Thế Hướng Tam Sơn, QB Quản Bạ
32 Hùng Đại Nam Tam Sơn, QB Quản Bạ
33 Viên Xuân Thành Tam Sơn, QB Quản Bạ
34 Nguyễn Văn Sơn Quyết Tiến, QB Quản Bạ
35 Phùng Viết Bách Tam Sơn, QB Quản Bạ
36 Thư viện huyện Thị trấn Quản Bạ
37 Thư viện xã Xã Quyết Tiến Quản Bạ
38 Bưu điện VHX Xã Đông Hà Quản Bạ
39 Bưu điện VHX Xã Thanh Vân Quản Bạ
40 Bưu điện VHX Xã Tùng Vài Quản Bạ
41 Ninh Quang Lương Tổ 2 TT Yên Phú Bắc Mê
42 Đặng Xuân Tiến Tổ 3 TT Yên Phú Bắc Mê
43 Lã Văn Khánh Xã Minh Ngọc Bắc Mê
44 Lã Văn Huy Xã Minh Ngọc Bắc Mê
45 Trung tâm VHTT&DL TT Yên phú Bắc Mê
46 Thư viện  Xã Yên Phong Bắc Mê
47 Bưu điện xã Yên Định Xã Yên Định Bắc Mê
48 Bưu điện xã Minh Ngọc Xã Minh Ngọc Bắc Mê
49 Bưu điện xã Lạc Nông Xã Lạc Nông Bắc Mê
50 Phạm Văn Khoa Thôn tát hạ - xã Linh Hồ Vị Xuyên
51 Lê Thị Thanh Tổ 14 thị trấn Vị Xuyên Vị Xuyên
52 Nguyễn Minh Hoàng Tổ 1 thị trấn - Vị Xuyên Vị Xuyên
53 Nguyễn  Thị Bình Tổ 14 thị trấn Vị Xuyên Vị Xuyên
54 Đinh Xuân Nam Thôn làng cúng Km 11 xã Đạo Đức Vị Xuyên
55 Vũ Ngọc Thanh Thôn Làng cúng - xã Đạo Đức Vị Xuyên
56 Nguyễn Đình Chiến Đội 2 thôn chung - xã Việt Lâm Vị Xuyên
57 Lê Ngọc Dũng Thôn phai - xã Bạch Ngọc  Vị Xuyên
58 Bùi Văn Hùng Tổ 12 thị trấn Việt Lâm Vị Xuyên
59 Nguyễn Quốc Cường Tổ 7 thị trấn Việt Lâm Vị Xuyên
60 Nguyễn Trung Thiết Tổ 6 thị trấn Việt Lâm Vị Xuyên
61 Đỗ Lâm Sơn Tổ 15 thị trấn Vị Xuyên Vị Xuyên
62 Lý Đức Huỳnh Thôn Lùng càng xã Phong Quang Vị Xuyên
63 Chúng Xuân An Thôn Hồng Tiến xã Tùng Bá Vị Xuyên
64 Phạm Văn Huỳnh Tổ 15 thị trấn - Vị Xuyên Vị Xuyên
65 Thư viện huyện Thị trấn Vị Xuyên Vị Xuyên
66 Thư viện xã Xã Phương Tiến Vị Xuyên
67 Bưu điện VHX Xã Minh Tân Vị Xuyên
68 Bưu điện VHX Xã Việt Lâm Vị Xuyên
69 Bưu điện VHX Xã Quảng Ngần  Vị Xuyên
70 Bưu điện VHX Xã Trung Thành Vị Xuyên
71 Phạm Đăng Cường Thôn Kem, xã Đồng Yên Bắc Quang
72 Vũ Thi Thắng Thôn Phố Cáo, xã Đồng Yên Bắc Quang
73 Hoàng Văn Dưỡng Thôn Bưa, xã Đồng Yên Bắc Quang
74 Đỗ Văn Sơn Thôn Phố cáo, xã Đồng Yên Bắc Quang
75 Nguyễn Văn Hùng Thông Lung Cu, xã Quang Minh Bắc Quang
76 Nguyễn Đức Doanh Thôn Minh Tâm, xã Quang Minh Bắc Quang
77 Nguyễn Văn Phú Thôn Tân Lâm, xã Tâm Quang Bắc Quang
78 Nguyễn Thi Bình Thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang Bắc Quang
79 Mai Thành Tuân Thôn Tân Tiến, xã Tân Quang Bắc Quang
80 Nguyễn Văn Chinh Thôn Kim, xã Tiên Kiều Bắc Quang
81 Lê Trường An Thôn An Tiến, xã Hùng An Bắc Quang
82 Trần Quốc Huy Tổ 13, thị trấn việt Quang Bắc Quang
83 Vũ Ngọc Anh Thôn Tân Thành, thị trấn Việt Quang Bắc Quang
84 Nguyễn Văn Quang Thôn Minh Khai, xã Kim Ngọc Bắc Quang
85 Trần Văn Tưởng Thôn Trung Tâm, xã Liên Hiệp Bắc Quang
86 Cam Thị Chiên Thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Phúc Bắc Quang
87 Vũ Minh Ngọc Thôn Tân Tiến, xã Tân Quang Bắc Quang
88 Đỗ Văn Toán Tổ 5, thị trấn Việt Quang Bắc Quang
89 Hoàng Văn Quý Thôn Tân An, xã Hùng An Bắc Quang
90 Thư viện huyện Thị trấn Việt Quang Bắc Quang
91 Thư viện xã Xã Vĩnh Phúc Bắc Quang
92 Bưu điện VHX Xã Tân Lập Bắc Quang
93 Bưu điện VHX Xã Quang Minh Bắc Quang
94 Đặng Văn Thuận Tổ 4, TT Yên Bình, huyện Quang Bình Quang Bình
95 Hoàng Văn Linh Tổ 5, TT Yên Bình, huyện Quang Bình Quang Bình
96 Đinh Thị Huệ Tổ 2, TT Yên Bình, huyện Quang Bình Quang Bình
97 Hoàng Thị Miền Thôn Mác Thượng, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình Quang Bình
98 Đỗ Văn Tân Thôn Tân Lập, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình Quang Bình
99 Hủng Văn Hiếu Thôn Tà Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình Quang Bình
100 Vi Thị  Hoa Thôn Vén, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình Quang Bình
101  Lê Công Hưng  Thôn Xuân Chang, xã Xuân Giang, huyện Quang  Quang Bình
102  Mai Văn Thuận  Thôn Xuân Mới, xã Xuân Giang, huyện Quang  Quang Bình
103  Lại Văn Tuyến  Thôn Xuân Mới, xã Xuân Giang, huyện Quang  Quang Bình
104 Bùi Thị Nhàn  Thôn Xuân Mới, xã Xuân Giang, huyện Quang  Quang Bình
105 Thị trấn Yên Bình Thị trấn Yên Bình Quang Bình
106 Xã Xuân Giang Xã Xuân Giang Quang Bình
107 Xã Bằng Lang Xã Bằng Lang Quang Bình
108 Xã Tân Bắc Xã Tân Bắc Quang Bình
109 Phạm Khánh Liên Tổ 3 - T.Trấn Vinh Quang, Hoàng Su Phì Hoàng Su Phì
110 Nguyễn Hữu Viên Tổ 3 - T.Trấn Vinh Quang, Hoàng Su Phì Hoàng Su Phì
111 Trương Huy Trường Tổ 3 - T.Trấn Vinh Quang, Hoàng Su Phì Hoàng Su Phì
112 Nguyễn Đức Thiệu Khu chợ, xã Thông Nguyên, Hoàng Su Phì Hoàng Su Phì
113 Thư viện huyện Hoàng Su Phì Tổ 3 - T.Trấn Vinh Quang, Hoàng Su Phì Hoàng Su Phì
114 Bưu điện văn hóa xã Thông Nguyên Khu chợ, xã Thông Nguyên, Hoàng Su Phì Hoàng Su Phì
115 Bưu điện văn hóa xã Nậm Ty Thôn Nậm Ty, Xã Nậm Ty, Hoàng Su Phì  Hoàng Su Phì
116 Bưu điện văn hóa xã Nậm Dịch Khu chợ, xã Nậm Dịch, Hoàng Su Phì Hoàng Su Phì
117 Bưu điện văn hóa xã Pố Lồ Thôn Pố Lồ, Xã Pố Lỗ, Hoàng Su Phì  Hoàng Su Phì
118 Trần Văn Lâm Khu phố chợ Nà Chì - xã Nà Chì - Xín Mần Xín Mần
119 Trương Đăng Toàn Tổ 2 Thị trấn Cốc Pài - Xín Mần Xín Mần
120 Vũ Công Hưởng Tổ 2 Thị trấn Cốc Pài - Xín Mần Xín Mần
121 Vi Ngọc Dũng Tổ 4 Thị trấn Cốc Pài - Xín Mần Xín Mần
122 Thư viện huyện Xín Mần Mần Tổ 4 Thị trấn Cốc Pài - Xín Mần Xín Mần
123 Thư viện xã Khuôn Lùng Trung tâm Chợ xã Khuôn Lùng - Xín Mần Xín Mần
124 Điểm Bưu điện văn hóa xã Tổ dân phố Nà Chì - Xín Mần Xín Mần
125 Điểm Bưu điện văn hóa xã Trung tâm xã Quảng Nguyên Xín Mần
126 Điểm Bưu điện văn hóa xã Trung tâm xã Xín Mần Xín Mần
127 Điểm Bưu điện văn hóa xã Trung tâm xã Ngán Chiên Xín Mần
128 Thư viện tỉnh Tp Hà Giang Hà Giang
129 Thư viện  Trung Tâm xã Phương Thiện, Tp Hà Giang Hà Giang
130 Nguyễn Minh Đức 37 đường Nguyễn Trãi, tổ 16, P.Nguyễn Trãi Hà Giang
131 Nguyễn Đình Hải 185b đường Nguyễn Trãi, tổ 15, P.Nguyễn Trãi Hà Giang
132 Vũ Thanh Hoa Tổ 16, Nguyễn Du, P.Nguyễn Trãi Hà Giang
133 Đoàn Thế Luân 169 đường Nguyễn Trãi, tổ 15, P.Nguyễn Trãi Hà Giang
134 Phan Huy Hùng 23A, Hai Bà Trưng, Tổ 12, P.Nguyễn Trãi Hà Giang
135 Nguyễn Thị Hồng Hương 27A, Hai Bà Trưng, Tổ 12, P.Nguyễn Trãi Hà Giang
136 Hầu Thị Mỹ Tiên 333đường Nguyễn Trãi, Tổ 10, P.Nguyễn Trãi Hà Giang
137 Cao Danh Hoàn 441 đường Nguyễn Trãi, Tổ 9, P.Nguyễn Trãi Hà Giang
138 Nguyễn Thị Tuyến 254 Nguyễn Trãi, Tổ 13, P.Nguyễn Trãi Hà Giang
139 Đàm Quang Vinh 55 Nguyễn Du, Tổ 16, P.Nguyễn Trãi Hà Giang
140 Đặng Thị Thoa 20 đường Trần Phú, tổ 5, P.Minh Khai Hà Giang
141 Nguyễn Văn Thành 22 đường Cù Chính Lan, tổ 5, P.Minh Khai Hà Giang
142 Nguyễn Thị Hiền 61 đường Trần Phú, tổ 5, P.Minh Khai Hà Giang
143 Nguyễn Thế Hiệp 49 đường Võ Thị Sáu, tổ 7, P.Minh Khai Hà Giang
144 Trần Hoài Nam 28 đường Vĩ Thị Sáu, tổ 7, P.Minh Khai Hà Giang
145 Hoàng Trọng Tứ 39 đường  Nguyễn Văn Trỗi, tổ 15, P.Minh Khai Hà Giang
146 Lê Hồng Cường 24 đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ 15, P.Minh Khai Hà Giang
147 Nguyễn Đức Thịnh 60A đường Trần Phú, tổ 14, P.Minh Khai Hà Giang
148 Trần Đình Lại 77 đường Trần Phú, tổ 14, P.Minh Khai Hà Giang
149 Nguyễn Thị Hằng 46c đường Tô Vĩnh Diện, tổ 13, P.Minh Khai Hà Giang
150 Đoàn Văn Lợi Đường Lý Tự Trọng, tổ 19, P.Minh Khai Hà Giang
151 Nguyễn Chí Dũng Đường Lý Tự Trọng, tổ 20, P.Minh Khai Hà Giang
152 Nguyễn Văn Bền 50 đường Lê Hồng Phong, tổ 20, P.Minh Khai Hà Giang
153 Nguyễn Tuấn Nghĩa 9 ngõ 45A đường Lý Tự Trọng, tổ 20, P.Minh Khai Hà Giang
154 Nguyễn Thùy Hương 155 đường Nguyễn Thái Học, tổ 22, P.Minh Khai Hà Giang
155 Nguyễn Hữu Hào 185 đường Nguyễn Thái Học, tổ 7, P.Trần Phú Hà Giang
156 Đỗ Thị Nguyệt 312 đường Lý Tự Trọng, tổ 12, P.Trần Phú Hà Giang
157 Đàm Thị Thâm 73 đường Nguyễn Viết Xuân, tổ 10, P.Trần Phú Hà Giang
158 Vũ Đức Anh 64 đường Nguyễn Viết Xuân, tổ 12, P.Trần Phú Hà Giang
159 Nguyễn Thị Thúy Nga 253 đường Nguyễn Thái Học, tổ 7, P.Trần Phú Hà Giang
160 Hoàng Như Văn 69 đường Lâm Đồng, tổ 10, P.Trần Phú Hà Giang
161 Đào Đức Phúc 413 tổ 9 xã Phương Độ Hà Giang
162 Trương Cao Cường 419 tổ 9 xã Phương Độ Hà Giang
163 Đặng Thị Hảo Ngõ 26 đường Sơn Hà, tổ 7, P.Ngọc Hà Hà Giang
164 Đặng Thị Hồng Phương 15 đường Sơn Hà, tổ 7, P.Ngọc Hà Hà Giang
165 Đào Thị Tố Lan 20 đường Quyết Thắng, tổ 8, P.Ngọc Hà Hà Giang
166 Bài Duy Ngọc Đường Lý Thường Kiệt, tổ 6, P.Ngọc Hà Hà Giang
167 Trần Anh Dũng 176 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, P.Ngọc Hà Hà Giang
168 Cẩu Thị Sửu Đường Nguyễn Văn Linh, tổ 8, P.Quang Trung Hà Giang
169 Nguyễn Ngọc Ký 363 đường Nguyễn Văn Linh, tổ 7, P.Quang Trung Hà Giang

Tin khác

Danh sách trò chơi trực tuyến G1 (22/03/2015 10:50)

VNPT và HNX ký kết thỏa thuận hợp tác (18/03/2015 14:06)

Bưu điện Việt Nam miễn phí chuyển thư góp ý Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) (18/03/2015 14:00)

"Truyền thông đưa tin đổi mã vùng điện thoại cố định từ 1/3/2015 là không chính xác" (02/03/2015 22:41)

Sẽ xử lý nhà mạng nếu phát hiện tiếp tay cho tin nhắn rác (15/01/2015 12:28)

Toàn cảnh lộ trình số hóa truyền hình tại Việt Nam (13/01/2015 12:26)

VinaPhone sắp được cấp 2 triệu thuê bao 10 số (09/01/2015 12:31)

Thứ trưởng Lê Nam Thắng trả lời phỏng vấn báo chí về Quy hoạch kho số viễn thông (05/01/2015 12:29)

xem tiếp