Văn bản - STTTT

Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
138/STTTT-TTBCXB 01/03/2021 V/v: xin ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
140/STTTT-TTBCXB 01/03/2021 Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyên về ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020-2025
124/2020/NĐ-CP 29/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
608/STTTT-TTBCXB 06/03/2021 V/v ngăn chặn việc mạo danh để lừa đảo bán sách, đăng tin
603/STTTT-CNTT 21/08/2020 hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo Thông tư số 185/2019/TT-BQP
31/KH-STTTT 03/08/2020 Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy
1306/QĐ-UBND 30/07/2020 Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang phiên bản 2.0
533/STTTT-TTBCXB 20/07/2020 Về việc gửi Tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí
STTTT-TTBCXB 03/07/2020 Về hướng dẫn một số quy định trong làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí
Số 253/STTTT-TTBCXB 16/04/2020 Tuyên truyền về ca bệnh Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số 19/KH-STTTT 08/04/2020 Truyền thông đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.
số 45/2020/NĐ-CP 04/04/2020 Thực hiện thủ tục hành trên môi trường điện tử
Số 223/STTTT-BCVT 05/04/2020 tuyên truyền thông chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn tỉnh
Số 2565/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt Đề án " Đổi mới công tác Truyền thông tỉnh Hà Giang" giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
79/KH-UBND 31/03/2020 Triển khai thực hiện Đề an Truyền thông tỉnh Hà Giang năm 2020
Số 265/KH-UBND 22/10/2019 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2020
Số:16 /KH-STTTT 09/03/2020 Tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2020
số 603/CĐ-UBND 07/03/2020 Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Số 10/KH-STTTT 27/02/2020 Triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
01/2020/TT-BTTTT 07/02/2020 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản