Văn bản - STTTT

Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1949/CĐ-CTUBND 25/06/2019 công điện về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng , chống thiên tai
156/KH-UBND 11/06/2019 kế hoạch triển khai thực hiện năm 2019 đề án "tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ công chưc, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh
212/TBTT 10/06/2019 v/v hỗ trợ tuyên truyền quảng bá cà phê buôn ma thuật lần thứ 7 năm
1635/CĐ-CTUBND 30/05/2019 Thực hiện giải pháp cấp bách chống dịch tả lợn Châu phi
354/HĐPH-PBGDPL 31/05/2019 v/v hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019
366 /STTTT-TTBCXB 31/05/2019 V/v thông tin tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ
1597/CĐ-CTUBND 29/05/2019 công điện về việc thực hiện giải pháp cấp bách chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh Hà Giang
353/STTTT-TTBCXB 28/05/2019 V/v tuyên truyền Chương trình của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
1543/CĐ-CTUBND 27/05/2019 công điện về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi
127/QĐ-BCĐ389 20/05/2019 quyết định về việc ban hành quy chế tiếp nhận và sử lý thông tin qua đơn thư, đường dây nóng của ban chỉ đạo 389 Hà Giang