Văn bản - STTTT

Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
52/KH-UBND 06/02/2018 Thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Giang
53/STTTT-TTBCXB 26/01/2018 Về việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân
45/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Thông tư : Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
1029-CV/BTG 19/01/2018 Về việc gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (03/02/1930-03/02/2018)
41/STTTT-TTBCXB 22/01/2018 Về việc triển khai công tác thông tin tuyên truyền về Hội nghị "Giới thiệu Hà Giang"
266/KH-UBND 17/10/2016 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2017
09/KH-STTTT 17/01/2018 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018
34/STTTT-TTBCXB 18/01/2018 Về việc tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, chào đón năm mới và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
03/KH-STTTT 11/01/2018 Kế hoạch: Triển khai công tác thông tin tuyên truyền Phong trào" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình " năm 2018
27/STTTT-TTBCXB 16/01/2018 Về việc triển khai công tác thông tin tuyên truyền Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2018