Văn bản mới

Công nghệ thông tin
 • Nông nghiệp thông minh phải dựa trên sức mạnh của CNTT
  Nông nghiệp thông minh phải dựa trên sức mạnh của CNTT
 • Cẩn trọng khi “đưa tin” trên mạng xã hội
  Cẩn trọng khi “đưa tin” trên mạng xã hội
 • Hướng dẫn sử dụng Công cụ tạo mã QRcode sản phẩm
  Hướng dẫn sử dụng Công cụ tạo mã QRcode sản phẩm
 • VNPTPAY - THANH TOÁN KHÔNG TIỀN MẶT
  VNPTPAY - THANH TOÁN KHÔNG TIỀN MẶT
 • Khuyến cáo sử dụng các ứng dụng Học “Họp” trực tuyến
  Khuyến cáo sử dụng các ứng dụng Học “Họp” trực tuyến
 • CHUYỂN ĐỔI BẢN VẼ, BẢN ĐỒ SANG ĐỊNH DẠNG .PDF
  CHUYỂN ĐỔI BẢN VẼ, BẢN ĐỒ SANG ĐỊNH DẠNG .PDF
 • Giới thiệu ứng dụng nhận diện chữ từ văn bản giấy
  Giới thiệu ứng dụng nhận diện chữ từ văn bản giấy
 • GIAO DỊCH ONLINE - CỨU CÁNH TRONG PHÒNG TRÁNH COVID-19
  GIAO DỊCH ONLINE - CỨU CÁNH TRONG PHÒNG TRÁNH COVID-19
 • GIỚI THIỆU MỘT SỐ ỨNG DỤNG “HỌP” TRỰC TUYẾN PHỔ BIẾN
  GIỚI THIỆU MỘT SỐ ỨNG DỤNG “HỌP” TRỰC TUYẾN PHỔ BIẾN
 • Tạo văn bản theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP
  Tạo văn bản theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP