Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Tài Liệu

Đề cương tuyên truyền

(06/01/2020 17:26)

Báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2019

(19/11/2019 15:19)

Số liệu gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 28/11/2019 và gửi bản mềm vào địa chỉ Email: ltmy.stttt@hagiang.gov.vn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông. Đầu mối liên hệ đ/c Lưu Thế Mỹ; SĐT: 0964.360.555 Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan phối hợp./.

<< >>