Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

CHỮ KÝ SỐ

CHỮ KÝ SỐ - TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ

(06/04/2020 21:19)

Chữ ký số ngày nay dần trở lên quen thuộc đối với hầu hết các doanh nghiệp trong thực hiện các dịch vụ về Thuế, Bảo hiểm, Hải quan… tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở phạm vi đó thì thực sự chưa phát huy hết hiệu quả của chữ ký số trong giai đoạn hiện nay.

KÝ SỐ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

(01/04/2020 23:16)

Công cụ ký số do Ban cơ yếu Chính phủ hiện tại chưa ký trực tiếp trên file Word được mà phải chuyển đổi file word sang định dạng pdf sau đó thực hiện ký số lên file pdf do đó những file được nhúng the cách thức đã được giới thiệu ở bài viết trước sẽ bị mất.

<< >>