Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Kế hoạch tài chính

Doanh thu FPT Quý 1 tăng trưởng 30%

(18/01/2015 17:02)

Kết thúc Quý 1, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 7.361 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 112% kế hoạch Quý 1. Lợi nhuận trước thuế đạt 581 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 108% kế hoạch Quý 1.

Hà Giang kêu gọi đầu tư

(18/01/2015 17:00)

Lần đầu tiên, Hà Giang, tỉnh cực Bắc của Tổ quốc mở Hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội, tiềm năng và chính sách của địa phương chưa được khai thác hết thế mạnh.

<< >>