Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

STTTT site

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU: Gói thầu "Thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II"

(24/09/2020 16:14)

Tên gói thầu: "Thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II" thuộc nhiệm vụ: Thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II

THÔNG BÁO MỜI THẦU gói thầu "Triển khai phần mềm phòng chống mã độc và giám sát an toàn thông tin (SOC) tỉnh Hà Giang

(16/09/2020 13:51)

Tên gói thầu: Triển khai phần mềm phòng chống mã độc và giám sát an toàn thông tin (SOC) tỉnh Hà Giang thuộc nhiệm vụ Triển khai phần mềm phòng chống mã độc và giám sát an toàn thông tin (SOC) tỉnh Hà Giang

THÔNG BÁO MỜI THẦU gói thầu: Thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II

(07/09/2020 15:06)

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II Thuộc nhiệm vụ: Thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (nhiệm vụ) triển khai phần mềm phòng chống mã độc và giám sát ATTT (SOC) tỉnh Hà Giang

(28/08/2020 15:11)

Ngày 24/8/2020, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 1477/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (nhiệm vụ) triển khai phần mềm phòng chống mã độc và giám sát ATTT (SOC) tỉnh Hà Giang

<< >>