Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Tài Liệu

Gửi Email In trang Lưu
Phiếu cung cấp số liệu ICT Index 2020

23/06/2020 09:00

 

Để có số liệu gửi Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ Báo cáo Vietnam ICT Index 2020 và báo cáo UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu cụ thể như sau:

- Mẫu 01: Cục Thống kê tỉnh.

- Mẫu 02: Cục Thuế tỉnh.

- Mẫu 03: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND UBND tỉnh.

- Mẫu 04: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Mẫu 05: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Mẫu 06: Ban Tổ chức - Nội vụ.

- Mẫu 07: Sở Tài chính.

- Mẫu 08: Các Sở, ban, ngành.

- Mẫu 09: UBND các huyện, thành phố.

- Mẫu 10: Các Doanh nghiệp viễn thông.

Phiếu điều tra Vietnam ICT Index gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 06/7/2020, đồng thời bản mềm gửi vào địa chỉ email: ltmy.stttt@hagiang.gov.vn

Chỉ số ICT Index được đánh giá, xếp hạng hàng năm với các tỉnh/thành phố khác vì vậy các đ/c Thủ trưởng các cơ quan, quan tâm chỉ đạo bộ phận liên quan báo cáo đúng thời gian. Đơn vị nào không báo cáo hoặc báo cáo chậm, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Lưu ý: Riêng đối với việc cung cấp số liệu cấp xã, phường, các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện/thành phố kính đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức khảo sát tổng hợp chung vào biểu của huyện/thành phố.

Thông tin liên hệ: Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 0964.360.555 (đ/c Lưu Thế Mỹ)

          Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan!

Tin khác

Tài liệu Hội nghị Giao ban công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 (18/06/2020 13:38)

Công cụ tạo mã Qrcode sản phẩm thanh toán trên App VNPT Pay - ViettelPay (09/04/2020 21:45)

Tài liệu tuyên truyền Covid-19 File MP3 (07/04/2020 10:05)

Báo cáo số liệu Chính phủ điện tử Quý 1 năm 2020 (28/02/2020 13:27)

Đề cương tuyên truyền (06/01/2020 17:26)

Tài liệu tập huấn cho cán bộ làm Thông tin và truyền thông cơ sở (24/12/2019 21:47)

Báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2019 (19/11/2019 15:19)

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CNTT NĂM 2109 (18/11/2019 08:17)

Tài liệu tập huấn Truyền thanh cơ sở (18/10/2019 11:13)

Link download các phần mềm hỗ trợ thu phát Radio và xử lý âm thanh (18/10/2019 10:43)

xem tiếp