Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Tin hoạt động sở

Gửi Email In trang Lưu
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông sẵn sàng cho Đại hội điểm

18/05/2020 11:15

Được Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã nghiêm túc triển khai các bước chuẩn bị theo đúng quy trình hướng dẫn và tiến độ, sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra vào ngày 20/5/2020.

 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông là chi bộ cơ sở hiện nay có 22 đảng viên, trong đó đảng viên nữ là 13 đồng chí chiếm tỉ lệ 59,1%, đảng viên nam là 09 đồng chí chiếm tỉ lệ  40,9%. Để đại hội diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, ngay sau khi có Kế hoạch của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Ban chi ủy chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung nghiên cứu các Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; tập trung bàn bạc tập thể, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cán bộ, đảng viên chuẩn bị sớm các nội dung công việc. Trong đó, quán triệt tới từng đảng viên, yêu cầu có sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, chất lượng các nội dung trong văn kiện Đại hội, nhất là báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban chi ủy và việc xác định đúng đắn các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Công tác chuẩn bị nhân sự phải thận trọng, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu cho đại hội để bầu ra được những người tiêu biểu nhất tham gia cấp ủy. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo phát động và tổ chức phong trào thi đua cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn, lập thành tích chào mừng Đại hội, qua đó tạo ra bầu không khí mới, thúc đẩy tăng năng xuất, chất lượng công việc trong cơ quan.

Có thể nói, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã cơ bản hoàn tất, theo đúng Kế hoạch. Sở Thông tin và Truyền thông đã sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                    Tiến Thành

Tin khác

Giao hữu bóng chuyền chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và tiến tới Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ (2020 - 2025) (28/02/2020 17:24)

Sở Thông tin và Truyền thông Tổ chức Hội nghị tập huấn giảm nghèo về thông tin (30/12/2019 16:40)

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về Nhân quyền và Tôn giáo làm việc tại tỉnh Hà Giang (20/09/2019 23:06)

Sở Thông tin và Truyền thông khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 (17/09/2019 14:17)

Công đoàn viên chức Tỉnh kiểm tra tại Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông (13/09/2019 08:39)

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thi đấu giao hữu cầu lông (30/08/2019 08:33)

Hội nghị trao Quyết định chỉ định Chi ủy viên, bầu Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2015-20120 (19/08/2019 20:42)

giới thiệu chức danh và chữ ký của giám đốc sở thông tin và truyền thông (04/07/2019 16:59)

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2019) (04/03/2019 16:16)

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019 (25/01/2019 09:58)

xem tiếp