Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Tài Liệu

Gửi Email In trang Lưu
Báo cáo số liệu Chính phủ điện tử Quý 1 năm 2020

28/02/2020 13:27

 

Số liệu gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 03/03/2020 và gửi bản mềm vào địa chỉ Email: ltmy.stttt@hagiang.gov.vn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tin liên hệ: 0964.360.555 (đ/c Mỹ).

          Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan phối hợp./.

File mềm tải tại đây

Tin khác

Đề cương tuyên truyền (06/01/2020 17:26)

Tài liệu tập huấn cho cán bộ làm Thông tin và truyền thông cơ sở (24/12/2019 21:47)

Báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử Quý IV/2019 (19/11/2019 15:19)

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CNTT NĂM 2109 (18/11/2019 08:17)

Tài liệu tập huấn Truyền thanh cơ sở (18/10/2019 11:13)

Link download các phần mềm hỗ trợ thu phát Radio và xử lý âm thanh (18/10/2019 10:43)

Phiếu Khảo sát, thu thập số liệu của các doanh nghiệp CNTT năm 2019 (29/08/2019 15:39)

Hướng dẫn mẫu hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin (20/08/2019 11:40)

Tài liệu hướng dẫn xác định cấp độ ATTT (08/08/2019 17:48)

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019 (16/07/2019 10:45)

xem tiếp