Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Tài Liệu

Gửi Email In trang Lưu
Tài liệu tập huấn Truyền thanh cơ sở

18/10/2019 11:13

 1. Silde bài giảng tập huấn Truyền thanh cơ sở 

Download tại đây

2. Tài liệu Một số vấn đề cơ bản về Truyền thanh cơ sở

Download tại đây

Tin khác

Link download các phần mềm hỗ trợ thu phát Radio và xử lý âm thanh (18/10/2019 10:43)

Phiếu Khảo sát, thu thập số liệu của các doanh nghiệp CNTT năm 2019 (29/08/2019 15:39)

Hướng dẫn mẫu hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin (20/08/2019 11:40)

Tài liệu hướng dẫn xác định cấp độ ATTT (08/08/2019 17:48)

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019 (16/07/2019 10:45)

V/v xin ý kiến dự thảo quy chế quản lý, vận hành, kết nối và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II tỉnh Hà Giang (07/05/2019 09:08)

Biểu mẫu phối hợp cung cấp số liệu đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/3/2015 (10/04/2019 13:41)

Tài liệu tập huấn Phần mềm đánh giá Mức độ ƯDCNTT (12/03/2019 07:27)

Tài liệu Hướng dẫn thiết lập email công vụ nâng cao (08/11/2018 08:13)

Cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu (24/09/2018 09:27)

xem tiếp