Thứ ba, Ngày 28 Tháng 1 Năm 2020

Bưu chính viễn thông

Hà Giang: 98,5% địa bàn tỉnh đã được phủ sóng viễn thông

06/12/2017 16:01

Xóa đói giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa các vùng, dân tộc và nhóm dân cư.

 Thực hiện chủ trương đó, những năm qua, tỉnh Hà Giang đã và đang triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo với nhiều giải pháp đồng bộ. Với sự nỗ lực cố gắng đó, tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác giảm nghèo.

Xác định thông tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Hà Giang đã hướng dẫn chỉ đạo đôn đốc các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo an toàn, thông tin liên lạc phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh, các sự kiện lớn của tỉnh, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh cũng đã phê duyệt kế hoạch xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) của các doanh nghiệp viễn thông, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đầu tư phát triển hạ tầng, tối ưu hóa mạng lưới, mở rộng phạm vi phủ sóng, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ viễn thông, internet tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động nhất là ở vùng sâu, vùng xa, những vùng điều kiện kinh tế khó khăn.

Đồng thời tham mưu, chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và các huyện liên quan đến lĩnh vực thông tin truyền thông nhất là những vùng khó khăn và trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Hà Giang đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Giảm nghèo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nên lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông đã xây dựng tiêu chí Thông tin Truyền thông gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Hà Giang; hướng dẫn các huyện, doanh nghiệp bưu chính viễn thông trong công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017, giai đoạn 2017-2020.

Sóng viễn thông đã phủ hầu khắp địa bàn tỉnh Hà Giang. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Sở cũng đôn đốc các cơ quan, đơn vị chấp hành các quy định của pháp luật về viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện.

Đồng thời tham gia đoàn thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng tại 03 huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình; chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng thiết bị viễn thông, tần số vô tuyến điện của các đơn vị sử dụng tần số trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII hướng dẫn các tổ chức và cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh  làm thủ tục cấp mới, gia hạn giấy phép thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố làm thủ tục cấp, gia hạn, bổ sung giấy phép sử dụng tần số cho hệ thống đài, trạm truyền thanh – truyền hình; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các điểm truy cập trò chơi điện tử công cộng tại địa phương.

Hà Giang luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp viễn thông triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng mạng 3G nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân trên địa bàn.

Các doanh nghiệp viễn thông đã tập trung đảm bảo hạ tầng để duy trì việc phủ sóng thông tin điện thoại di động và truy nhập internet tốc độ cao đến 100% xã, phường, thị trấn; 6 tháng đầu năm, lưới viễn thông phát triển ước đạt như sau: Tổng số cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông: 223 cơ sở; Tổng số thuê bao điện thoai (cố định + di động): 547,956 thuê bao; Tổng số trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS): 1107 trạm, Tổng số thuê bao Internet các loại: 71,860 thuê bao; Tỷ lệ phủ sóng đạt: 98,5%.

Để triển khai áp dụng công nghệ thông tin, Sở nâng cấp phần mềm Quản lý Văn bản điều hành điện tử (Vnptioffice) đến 100% Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn lên phiên bản 3.0,... Tích hợp chữ ký số chuyên dùng trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn UBND các huyện/thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính sử dụng trên hệ thống một cửa điện tử liên thông và thành lập Ban biên tập, Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử cấp xã để giảm nghèo thông tin một cách triệt để...

Để công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh thực sự bền vững, hiệu quả, cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cũng luôn xác định công tác xóa đói giảm nghèo luôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là giảm nghèo thông tin. Vì thế, tỉnh Hà Giang đã triển khai đồng bộ các biện pháp giảm nghèo, góp phần đưa kinh tế của tỉnh Hà Giang ngày càng phát triển bền vững hơn

http://infonet.vn

Tin khác

Nghị định 49/2017/NĐ-CP yêu cầu bổ sung ảnh cá nhân của thông tin thuê bao di động (20/06/2017 15:41)

Hà Nội đổi mã vùng điện thoại cố định từ (04) sang (024) từ 0 giờ 17/6/2017 (17/06/2017 10:51)

Ông Thiều Phương Nam: “Mạng 4G là đã đủ để phát triển thành phố thông minh” (31/05/2017 08:41)

20 tỉnh/thành phố đã ký kết triển khai trả kết quả TTHC qua Bưu điện (31/05/2017 08:33)

Nhà mạng được chủ động về giá cước dịch vụ chuyển vùng quốc tế (24/05/2017 07:55)

Tốc độ của 5G trong thử nghiệm thực tế cao hơn 120 lần so với internet băng thông rộng tại nhà (23/05/2017 17:48)

Các trạm BTS trong phạm vi 100 mét sẽ chung cơ sở hạ tầng (24/03/2017 10:10)

Địa phương tự quyết tổ chức truyền dẫn phát sóng kênh thiết yếu (01/03/2017 14:40)

Tăng trách nhiệm của địa phương trong triển khai số hóa truyền hình (16/02/2017 15:28)

Tiếp tục giám sát chặt thu hồi sim kích hoạt sẵn đợt 2 (07/12/2016 13:31)

xem tiếp