Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Thông tin tuyên truyền

Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của tỉnh làm việc tại huyện Yên Minh

13/07/2017 21:53

Ngày 12/7/2017, tại huyện Yên Minh, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Yên Minh. Tham gia đoàn kiểm tra cải cách của tỉnh có thành viên tổ giúp việc: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trưởng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ. Dự buổi làm việc với đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh về phía huyện Yên Minh có đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, đơn vị của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Báo cáo với đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác cải cách hành chính của huyện nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác CCHC của huyện tiếp tục được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, các văn bản chỉ đạo điều hành của huyện được triển khai kịp thời, bộ phận một cửa của huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục từng bước được quan tâm đầu tư về cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động; việc thực hiện cơ chế một cửa tại huyện và các xã đã có những chuyển biến trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ cho các tổ chức và nhân dân khi có nhu cầu giải quyết công việc. Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, quy trình, thời gian giải quyết tại bộ phận một cửa đã giúp cho tổ chức, cá nhân hiểu và nắm vững hơn khi có nhu cầu giải quyết công việc. Công khai và niêm yết các TTHC: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đều nghiêm túc thực hiện việc niêm yết công khai các bộ thủ tục hành chính, các mẫu áp dụng để giải quyết hồ sơ hành chính, các khoản thu phí và lệ phí trong từng lĩnh vực hành chính; niêm yết cụ thể họ tên, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử của cán bộ đầu mối tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức để kịp thời tiếp nhận, xử lý và giải quyết những kiến nghị của công dân, tổ chức; Trong 6 tháng đầu năm 2017 theo tổng hợp cán bộ, công chức đầu mối cấp huyện và cấp xã tiếp nhận, xử lý và giải quyết 143 lượt ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến TTHC.

 Ban Chỉ đạo CCHC của huyện chỉ đạo các đơn vị thường xuyên thực hiện tự kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị, niêm yết công khai, minh bạch các TTHC được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện và các xã, thị trấn, cập nhật các TTHC mới ban hành. Trong 6 tháng đầu năm 2017, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện đang thực hiện tiếp nhận giải quyết TTHC của 05 lĩnh vực (Tư pháp, Lao động TBXH, Tài nguyên Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế hạ tầng), hầu hết số TTHC các lĩnh vực được giải quyết theo cơ chế một cửa. Tính đến 30/6/2017 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện đã tiếp nhận 505 hồ sơ; trong đó đã giải quyết 484 thủ tục, hồ sơ; chưa giải quyết 21 thủ tục, hồ sơ (do mới tiếp nhận, đang trong thời gian xác minh giải quyết). Việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 1 cửa tiếp tục được các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư như: Nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị máy vi tính, bàn, ghế ... .Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào quy trình giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được các đơn vị quan tâm triển khai. Việc thực hiện chế độ phụ cấp, các chế độ đãi ngộ khác đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả áp dụng theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang; UBND huyện ban hành quyết định 930/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 về việc chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (1 cửa, 1 cửa liên thông) của UBND cấp huyện và UBND các xã, thị trấn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa 18 xã, thị trấn đã tiếp nhận 14.372 thủ tục, hồ sơ; trong đó đã giải quyết 14.362 thủ tục, hồ sơ; trả lại 05 thủ tục, hồ sơ (Lĩnh vực LĐTBXH do đủ thủ tục); 05 thủ tục, hồ sơ mới tiếp nhận đang trong thời gian xác minh giải quyết (Lĩnh vực đất đai).

 Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao và ghi nhận những kết quả về công tác cải cánh hành chính của huyện trong 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí đề nghị huyện cần phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, khó khăn, tồn tại trong công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới huyện cần đẩy mạnh công tác rà soát công tác xắp xếp đội ngũ cán bộ, CCVC cho hợp lý gắn với việc tinh giảm biên chế. Huyện cần đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác CCHC trọng tâm là việc giải quyết TTHC; đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho hệ thống một của của các xã, thị trấn. Huyện cần đẩy nhanh tiến độ nâng cấp và thành lập Trung tâm hành chính công của huyện....

 Trước đó Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại xã Lao Và Chải Lủng và Hữu Vinh./.

Tin, ảnh: 

Vũ Chung

Tin khác

Bế mạc Hội nghị tập huấn công tác Thông tin đối ngoại (04/07/2017 16:17)

707 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức 3, 4 trong năm 2017 (20/06/2017 15:43)

Khai trương Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công huyện Quang Bình (03/06/2017 10:12)

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang: Chính thức đưa phiên bản tiếng Anh vào sử dụng từ 01/06/2017 10:00 (01/06/2017 14:18)

Yên Minh: Tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới ban hành (17/04/2017 09:10)

Vị Xuyên: Tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới (05/04/2017 09:29)

Kế hoạch tổ chức Lễ hội "Chợ tình Khâu Vai" năm 2017 (28/03/2017 20:46)

Hội thi tin học trong Cán bộ, công chức, viên chức lần thứ Nhất - năm 2017 (28/03/2017 20:45)

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh dự khai trương hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến huyện Vị Xuyên (17/03/2017 23:21)

Họp lấy ý kiến vào kế hoạch tổ chức lễ hội chợ tình Khâu Vai năm 2017 (17/03/2017 16:28)

xem tiếp