Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Lịch Tiếp Công Dân

Gửi Email In trang Lưu
Lịch tiếp công dân năm 2017

01/01/2017 07:51

 

Tháng

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm tiếp

Điện thoại

01

25 (Thứ 4)

Nguyễn Văn Tuệ -  Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 222, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0963526868

02

27 (Thứ 2)

03

27 (Thứ 2)

04

25 (Thứ 3)

05

25 (Thứ 5)

06

26 (Thứ 2)

07

25 (Thứ 3)

08

25 (Thứ 6)

09

25 (Thứ 2)

10

25 (Thứ 4)

11

27 (Thứ 2)

12

25 (Thứ 2)

 

Chi tiết xem tại đây 

 

Tin khác

Lịch tiếp công dân Sở Thông tin và Truyền thông (01/01/2016 14:29)

xem tiếp