Xin ý kiến dự thảo văn bản

Xin ý kiến dự thảo NQ của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ chuyên trách công nghệ thông tin

24/09/2019 07:00 255 lượt xem

Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu dự thảo và tham gia ý kiến bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/10/2019. Bản mềm xin gửi về địa chỉ Email: ltmy.stttt@hagiang.gov.vn.


Tin khác