Xin ý kiến dự thảo văn bản

V/v xin ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

12/06/2019 07:00 1589 lượt xem


Tin khác