Xin ý kiến dự thảo văn bản

tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2020

24/09/2019 07:00 236 lượt xem

Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/9/2019, để tổng hợp và trình UBND tỉnh phê duyệt.


Tin khác