Báo chí xuất bản

Tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và phòng ngừa, ứng phó với khủng hoảng truyền thông

12/10/2022 20:57 217361 lượt xem

Ngày 12/10/2022, tại Phòng họp tầng 4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; công tác phòng ngừa và ứng phó với khủng hoảng truyền thông năm 2022. Hội nghị diễn ra trong 1 ngày và được thực hiện trực tuyến từ điểm cầu báo cáo viên (Hà Nội) với Sở Thông tin và truyền Thông và kêt nối điểm cầu UBND huyện Mèo Vạc, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch các huyện, thành phố.

Tại điểm cầu của tỉnh tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Kim Ngọc Phó Giám đốc Sở TTTT, Chánh văn phòng Sở, tập thể phòng Truyền thông, Kỹ thuật viên: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở thông tin và Truyền thông.
 

Đồng chí Trần Kim Ngọc - Phó giám đốc Sở TTTT phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Kim Ngọc - Phó giám đốc Sở nhấn mạnh: Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin, tiếp xúc với báo chí và ứng phó với khủng hoảng truyền thông cho đội ngũ lãnh đạo huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn; phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý báo chí, truyền thông địa phương. Qua đó, giúp địa phương cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật; khai thác, phát huy hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện và của tỉnh.

Tại hội nghị, Ông Lê Văn Nghiêm, nguyên Cục trưởng Cục thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông đã truyền đạt các nội dung liên quan qua 2 chuyên đề: Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, kỹ năng giao tiếp với báo chí và công tác phòng ngừa và ứng phó với khủng hoảng truyền thông từ mạng xã hội và báo chí. Nội dung tập huấn thiết thực, ngắn gọn, có trọng tâm, phù hợp với từng đối tượng; đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.
Đại biểu tại các điểm cầu thảo luận sôi nổi, tương tác 2 chiều. Từ đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến những kiến thức, kỹ năng cơ bản của công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, tiếp xúc với báo chí và ứng phó với khủng hoảng truyền thông từ báo chí và mạng xã hội. Sau hội nghị, các đại biểu có thể lĩnh hội và áp dụng hiệu quả trong thực tiễn ở mỗi vị trí công tác khác nhau, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của người dân; góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về báo chí tại địa phương.
 


Tin khác