Tài liệu

Tổng kết công tác năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang

12/01/2016 00:00 1377 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch tổng kết chương trình công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hà Giang báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

 Chương trình tải tại đây

Dự thảo báo cáo tổng kết tải tại đây

Mọi thông tin liên hệ: 0982 892 986 Đ/c Tráng Thị Lan Hương Văn phòng Sở


Tin khác