Công nghệ thông tin

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Giang

15/07/2021 07:42 173 lượt xem

Với quyết tâm thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện để tạo nền tảng phát triển KT - XH, ngày 22/06/2021, Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Quyết định 320-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Giang. Ban Chỉ đạo gồm 21 thành viên do đồng chí Đặng Quốc Khánh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Giang

Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ: 
1. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.
2. Quyết định nội dung chương trình hợp tác và cơ chế phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện thành công các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
3. Triển khai các chủ trương, cơ chế chính sách, đề án, dự án, các giải pháp và thử nghiệm, làm điểm các công nghệ, giải pháp mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân tỉnh thành lập Ban điều hành Chuyển đổi số trên cơ sở Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử để chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung nguồn lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số đảm bảo hiệu quả, đúng quy định hiện hành.
Chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của địa phương do đồng chí Bí thư huyện ủy, thành ủy làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố làm Phó Trưởng ban Thường trực.
Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Giang sử dụng con dấu của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ban Chỉ đạo cũng đã quyết định thành lập 07 tổ công tác về chuyển đổi số tỉnh Hà Giang để kịp thời tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh Hà Giang theo các lĩnh vực được phân công. Cũng như chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đánh giá thực trạng và đề xuất với Ban Chỉ đạo, Ban điều hành chuyển đổi số các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số của tỉnh.
Theo quyết định số 01-QĐ/BCĐ ban hành ngày 06/07/2021 của Ban chỉ đạo, 07 tổ công tác bao gồm: Tổ công tác về chính quyền số, truyền thông số, đào tạo nhận thức chuyển đổi số, hạ tầng số, kinh tế số, xã hội số và Tổ thanh niên trong công tác chuyển đổi số. 
Quyết định 320-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Giang 
Quyết định 01-QĐ/BCĐ thành lập các Tổ công tác về chuyển đổi số tỉnh Hà Giang

Nguyễn Hậu

Tin khác